<< Vorige


Partnership Finland voor 2521 Simply Swimming

Datum: 20-12-2011

Op dinsdag 13 december is de eerste buitenlandse partnerovereenkomst voor 2521 Simply Swimming gesloten met Finland. De oud voorzitter van de Finse Nationale Zwembond Jari Räikkonen is de initiatiefnemer hiertoe. "Het Nederlandse model biedt een oplossing voor voor Finland. Wij willen dat onze zwemverenigingen sterker worden. Over dit standaard concept is jarenlang door de KNZB en haar samenwerkingspartners nagedacht. Wij zien in Finland een grote markt om dit type accommodaties te verwezenlijken. Hiervoor hebben wij een nieuwe onderneming opgericht, genaamd Sport Venue Oy."

Met 2521 Simply Swimming is de afspraak gemaakt om het 2521 Gewoon Zwemmen concept te gaan vertalen naar de Finse wet en regelgeving. Hiervoor zullen beide partijen de komende maanden intensief met elkaar moeten samenwerken. In Finland geldt dat er in ieder geval een sauna toegevoegd moet gaan worden aan het concept. De multifunctionaliteit qua gebouw biedt hiervoor voldoende ruimte, maar ook voor uitbreiding met bijvoorbeeld een warm waterbad, sporthal of fitnesszaal. Vanuit Sport Venue Oy zal de Finse markt bediend gaan worden. Er hebben zich al diverse gemeentes gemeld bij de Finnen om het concept in hun gemeente te gaan ontwikkelen.Sander ten Broek, algemeen manager 2521 Gewoon Zwemmen is zeer in zijn nopjes met het sluiten van de partnerovereenkomst. "Er zijn meerdere onderhandelingen gevoerd, steeds met de intentie er samen uit te komen. Met de club mensen die Jari Räikkonen bij elkaar gezet heeft, geloven wij in een groot succes voor ons concept in Finland. Ook daar moet door lokale overheden bezuinigd gaan worden. Met dit concept onder de arm biedt de Finse Zwembond een oplossing het zwemmen maatschappelijk verantwoord te houden."

2521 Simply Swimming sluit partnerships met partijen die samen met de bonden het concept verder willen uitrollen. Op dit moment lopen er vele contacten in diverse landen waarmee binnenkort partnerships gesloten gaan worden.