<< Vorige


Grond bij sportcentrum wordt klaargemaakt voor nieuwbouw zwembad

Datum: 27-06-2013

Vanaf vandaag, donderdag 27 juni, wordt het huidige parkeerterrein van Sportcentrum Blokweer bouwrijp gemaakt voor het nieuwe zwembad. De werkzaamheden vinden in principe plaats op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur en zullen circa 1,5 week in beslag nemen.

Tijdelijke maatregelen

Dit betekent dat er vanaf nu niet meer geparkeerd kan worden op het terrein. Volgende week wordt een aantal tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Dit aantal wordt nog uitgebreid na de sloop van de buitenberging van het sportcentrum. De fietsenrekken worden verplaatst naar de voorzijde. Er komt een tijdelijke looproute langs het complex voor het bereiken van de ingang. Binnen de mogelijkheden die er zijn in een woonwijk met twee lopende bouwprojecten wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Werkzaamheden

Het bouwrijp maken houdt in dat het resterende groen en de boomstobben worden weggehaald, het bouwterrein wordt voorzien van een hekwerk en de bestrating, riolering en lichtmasten worden verwijderd ten behoeve van het egaliseren van de grond. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Kuiper Noordeloos.

Sloop gymzaal

Tegelijkertijd zal begin juli worden gestart met het slopen tot aan de fundering van de gymzaal op het terrein van Hof en Singel. Deze werkzaamheden zullen voor 20 juli zijn afgerond.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Na 9 juli is de aannemer van het nieuwe zwembad bekend en komt er meer informatie over de planning van de nieuwbouw.