<< Vorige


Stout B.V. aannemer van nieuwe zwembad in Alblasserdam

Datum: 16-07-2013

Stout B.V. aannemer van nieuwe zwembad in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De bouw van het nieuwe zwembad in Alblasserdam kan elk moment starten. De gemeente Alblasserdam heeft het werk gegund aan bouwonderneming Stout B.V. uit Hardinxveld-Giessendam.

"Dit is een geweldige mijlpaal", vertelde wethouder Sjoerd Veerman tijdens de ondertekening van het contract. Volgend jaar zomer klaar of bijna klaar zijn. De bouwer denkt twaalf tot veertien maanden nodig te hebben voor het nieuwe zwembad, dat 21 bij 25 meter groot gaat worden.

Na een voorselectie op basis van minimumeisen en referentieprojecten, hadden zes aannemers een inschrijving met plan van aanpak ingediend voor de bouw van het zwembad. De plannen zijn individueel beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit de architect, de bedrijfsleider van Sportcentrum Blokweer, een bouwkundig adviseur van de gemeente en de projectleider van de gemeente. De totaalscores hebben in combinatie met de inschrijfsom geleid tot een eindscore. Stout bv heeft de beste eindscore en de bouwsom valt binnen de raming. Bovendien voldoet de aannemer aan de voorwaarde voor Social Return on Investment, wat inhoudt dat werklozen, mensen met een beperking en leerlingen van een BBL-opleiding worden ingezet bij het werk.

Waterkwaliteit
De bouw van het nieuwe zwembad vraagt, gezien de bouwkundige- en constructieve opzet, geen specifieke zwembadtechnische kennis. De technische installaties voor zuiver en hygiënisch zwemwater vereisen wel specifieke kennis. Daarom is dit onderdeel onderhands aanbesteed en gegund aan Lotec bv uit Eindhoven.

Planning
Stout zal mogelijk nog voor of tijdens de zomervakantie voorbereidende werkzaamheden treffen. De ingang van het sportcentrum zal gedurende de bouwperiode worden verplaatst naar de Esdoornlaan en er worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Na de zomervakantie starten de heiwerkzaamheden. De gemeente en de aannemer zullen op maandag 2 september tijdens een informatiebijeenkomst omwonenden informeren over de uitvoering.

Wiekslag
Voorzitter Danny van Leeuwen van zwemverenging Wiekslag, die bij de ondertekening aanwezig was, vertelt dat zijn vereniging uitermate tevreden is met de gang van zaken. "Nu moeten sommige groepen binnen onze vereniging nog naar Papendrecht om te trainen. Straks kan iedereen in Alblasserdam blijven."

Wiekslag neemt zitting in een stichting die het beheer van de bar en de exploitatie op zich gaat nemen. Mede daardoor kunnen de kosten van het nieuwe bad binnen de perken blijven. Ook het feit dat het bad op maaiveldhoogte geplaatst wordt, en niet ingegraven, draagt bij aan de relatief lage kosten van dit concept, dat door de KNZB ontwikkeld is.

Mark Bennenbroek was namens de Koninklijke Nederlandse Zwemmers Bond aanwezig bij de ondertekening. Alblasserdam is de eerste gemeente waar het zogenaamde 2521-concept in de praktijk gebracht wordt. "Daar zijn we trots op, en we hopen dat andere gemeenten gaan volgen. En dat ze straks naar Alblasserdam zullen komen om te kijken hoe mooi het geworden is."

Oude bad
Het bestaande zwembad blijft overigens in bedrijf tot de oplevering van het nieuwe bad, gepland in het derde kwartaal 2014. Het zwembad wegens regulier, jaarlijks noodzakelijk onderhoud en voorbereidingen voor het nieuwe bad van 5 augustus tot en met 1 september gesloten. Op 30 augustus is het zwembad wel geopend voor Jeugdland.