Slim.Helder.Duurzaam 2521 Gewoon Zwemmen

2521 Gewoon Zwemmen is een initiatief van de KNZB. Met specialisten is een hoogwaardig, duurzaam en multifunctioneel 21- bij 25-meterbad ontwikkeld als antwoord op de steeds duurder wordende zwemvoorzieningen in Nederland. Uitganspunt was een zwembad te ontwikkelen vanuit exploitatie. Door de ontwikkeling van een slim gebouw, wat 30% minder energie verbruikt met lage onderhoudskosten, een voorspelbare programmering en slim gebruik maken van lokale samenwerkingspartijen.2521
De naam staat voor de afmetingen van het bad, 25 meter lang bij 21 meter breed (een 8-baans 25 meter bad). Gewoon Zwemmen staat voor het feit dat je er 'gewoon' kunt zwemmen. Gezondheid, sport en leren zwemmen zijn de belangrijkste uitgangspunten van het concept. In het standaard 2521-bad treft u geen bubbelbaden, sauna's, glijbanen etc. aan.
 

Aanleiding
In het najaar van 2009 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) haar Masterplan Accommodaties “Gezocht: Water”. In dit masterplan wordt op basis van gedegen onderzoek vastgesteld dat er een structureel tekort is aan zwemwater voor zwemverenigingen. Dit tekort belemmert de groei en professionalisering van zwemverenigingen en zodoende ook de belangrijke rol die de zwemsport in potentie kan spelen in de maatschappelijke participatie en gezondheidsbevordering van Nederlanders.

Zwemmen is immers een sport die door alle leeftijden beoefend kan worden en die naast prestatief ook erg goed recreatief kan worden bedreven. Groepsbeoefening door doelgroepen (bijvoorbeeld senioren- en ouder- kindzwemmen en andere culturen) bevordert daarnaast sociale cohesie en ontmoeting.

De Zwembond en haar zwemvereni­gingen willen door middel van actieve participatie en verdere activering van vrijwilligers een relevante rol spelen in de ontwikkeling en risicodragende exploitatie van het zwemwater van de toekomst in Nederland. Dit overigens naar goed voorbeeld van andere sportbonden die de zwemsport hierin voorgegaan zijn.
De KNZB heeft in dit kader het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een hoogwaardig, innovatief en bovenal duurzaam zwembadconcept. Dit concept schept optimale voor­waarden voor Publiek Private Samenwerking en maatschappelijk verantwoorde zwembadexploitaties met maximale verantwoordelijkheid voor verenigingen ondersteund door professioneel kader. In de totstandkoming van het zwembadconcept heeft de KNZB zich laten bijstaan door professionele en zeer ervaren partners op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, uitrusting en energiehuis­houding van zwembaden.Analyse/doelstelling

De ontwikkeling van het sterke basis­concept is voorafgegaan door een korte maar heldere analyse waaruit vervol­gens doelstellingen zijn geformuleerd voor ontwikkeling. Dertig jaar geleden lag de hoofdzaak voor gemeentelijke zwembaden bij sportgebruik en leren zwemmen. Zwembaden waren eenvoudig, doelmatig en investeringen te overzien. In de loop van de jaren heeft een breed scala aan recreatieve toevoegingen z’n intrede gedaan zoals glijbanen, recreatiebaden, whirlpools etc. Een kortstondige periode waren deze toevoegingen een absoluut schot in de roos, maar de zwembaden waren daardoor wel vele malen ingewikkelder en duurder geworden. De laatste 10 jaar neemt het recreatieve gebruik alleen maar af door alle alternatieve vormen van vertier die fysiek en virtueel voor handen zijn.

Mede ingegeven door het financiële klimaat, waarin ook de Nederlandse overheid terecht is gekomen en de onvermijdelijke herbezinning op kerntaken, lijkt de tijd meer dan rijp om terug te gaan naar de basis en weer een zwembadconcept te introduceren waarin gezondheid, leren zwemmen en sport centraal staan. Het zwembad kan dan weer een betaalbare, duurzame en vooral ook maatschappelijk verantwoorde investering worden die een antwoord geeft op een breed scala aan maatschappelijke thema’s. Doelstelling is een gewoon gebouw op een gewone locatie met een gewone exploitatie.Gebouw 2521

Het gebouw vormt een solide basis voor een optimale exploitatie van het innovatieve 2521-concept, hierbij is gebruik gemaakt van bewezen technologieën. Aspecten die daarbij in het concept een plaats hebben gekregen, zijn:

slimme fundatie met als resultaat een 1/3 kortere bouwtijd, kostenbesparing en flexibiliteit naar toekomstig gebruik

slimme constructie gericht op prefabricage. materialisatie met maximalisatie van prefabricage, het voorkomen van bouwfouten, verhoging bouwsnelheid en minimalisatie milieubelasting (Cradle2Cradle).

hoogwaardige bassins
met laag onderhoud.

compact volume met volledige benutting van de bouwkavel, geoptimaliseerd m2-gebruik, doordachte gebouwschil en dus lage energievraag.

schaalbaar naar wens met beperkte aanvullende engineeringskosten.toegankelijk voor iedereen, sociaal veilig door middel van eenvoudige gebouwstructuur en maximaal overzicht/doorzicht en hoge vandaalbestendigheid. 

hoge esthetische uitgangswaarde en stedenbouwkundige kwaliteit, transformeerbaar naar situatie en uithangbord van duurzaamheid. 

uitnodigende sfeer, behaaglijk klimaat en akoestisch aangenaam 30% lagere energiekosten dan een vergelijkbaar zwembad (in wateroppervlakte en functie) en daardoor sowieso een A++ label, 25% lagere co2-uitstoot

uitgewerkte opties om tegen lage meerkosten een co2-neutraal zwembad te realiseren. 

Doordat het concept 2521 Gewoon Zwemmen modulair is, is het mogelijk andere (sport)voorzieningen te koppelen. Bijvoorbeeld een doelgroepenbad met warmer water of een sporthal. Het is zelfs mogelijk het gebouw te stapelen. Nieuwe ontwikkelingen
Na de lancering van 2521 Gewoon Zwemmen zijn specialisten het concept blijven innoveren. Zo is het technisch mogelijk om met twee badtemperaturen in een bak met water te werken. Een oplossing voor organisaties die ook warmer water willen aanbieden aan bepaalde doelgroepen.Projecten / Referenties
Nederland: Alblasserdam, Culemborg, Almere, Workum
Internationaal: Rees (Ger), Wroclaw (Pol), Temse (Bel), Porsgrunn (Nor), Flesberg (Nor)Op 11 oktober 2014 is het eerste 2521 concept in Alblasserdam geopend door Pieter van den Hoogenband.


Nadere informatie
U kunt contact opnemen met 2521 Gewoon Zwemmen:
email: info@2521gewoonzwemmen.nl
tel: 030-3040055
Post: Jaap Bijzerweg 8d, 3446 CR, Woerden 

Korte video 2521 Gewoon Zwemmen:

http://www.youtube.com/watch?v=Imo_OoaelVI