2521 Gewoon Zwemmen logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

2521. Gewoon. Zwemmen.

2521 Gewoon Zwemmen is een initiatief van de KNZB. Samen met een team aan specialisten is een hoogwaardig, duurzaam en multifunctioneel zwembad ontwikkeld als antwoord op de steeds duurder wordende zwemvoorzieningen in Nederland. 

Uitgangspunt was een functioneel zwembad te ontwikkelen vanuit het oogpunt van exploitatie. We hebben naar de ‘total cost of ownership’ gekeken en van daaruit keuzes gemaakt in ontwerp en functionaliteit.

Door de ontwikkeling van een slim gebouw, wat 30% minder energie verbruikt, met lage onderhoudskosten, een voorspelbare programmering en door slim gebruik te maken van lokale samenwerkingspartijen zijn we daarin geslaagd.

Inmiddels zijn er vanuit het basisconcept 2521 meerdere zwembad configuraties ontwikkeld.

Het 2521 concept heeft ook voor de ontwikkeling van nieuwe zwembaden gezorgd. Inmiddels worden vele vernieuwende ideeën ook toegepast in traditionele zwembadontwerpen. De naam 2521 staat voor de afmetingen van het bad, 25 meter lang bij 21 meter breed (een 8-baans 25 meter bad). Gewoon Zwemmen staat voor het feit dat je er ‘gewoon’ kunt zwemmen.

Gezondheid, sport en leren zwemmen zijn de belangrijkste uitgangspunten van het concept. In het standaard 2521-bad treft u geen bubbelbaden, sauna’s, glijbanen etc. aan. Natuurlijk is dit optioneel wel mogelijk. Ook is het mogelijk om een andere zwembadconfiguratie (groter of kleiner zwembad) vanuit de 2521-filosofie te maken.

Er is inmiddels een behoorlijk trackrecord opgebouwd. We bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn. Bij 2521 Gewoon Zwemmen kunt u ook terecht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. We gaan hiervoor graag met u in gesprek.

Aanleiding

In het najaar van 2009 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Zwembond haar Masterplan Accommodaties “Gezocht: Water”.

In dit masterplan is op basis van gedegen onderzoek vastgesteld dat er een structureel tekort is aan zwemwater voor zwemverenigingen. Dit tekort belemmert de groei en professionalisering van zwemverenigingen en zodoende ook de belangrijke rol die de zwemsport in potentie kan spelen in de maatschappelijke participatie en gezondheidsbevordering van Nederlanders.

Zwemmen is immers een sport die door alle leeftijden beoefend kan worden van 0 tot 100 jaar en die naast competitief ook erg goed recreatief kan worden bedreven. Groepsbeoefening door doelgroepen (bijv. senioren- en ouder-kind zwemmen, aqua-jogging, aqua-aerobics, etc.) bevordert daarnaast sociale cohesie en ontmoeting.

De Zwembond en haar zwemverenigingen willen door middel van actieve participatie en verdere activering van vrijwilligers een relevante rol spelen in de ontwikkeling en exploitatie van het zwemwater van de toekomst in Nederland. Dit overigens naar goed voorbeeld van andere sportbonden die de zwemsport hierin voorgegaan zijn.

De KNZB heeft in dit kader het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een hoogwaardig, innovatief en bovenal duurzaam zwembadconcept. Dit concept schept optimale voorwaarden voor Publiek Private Samenwerking en maatschappelijk verantwoorde zwembadexploitaties met maximale verantwoordelijkheid voor verenigingen, ondersteund door een professioneel kader. In de totstandkoming van het zwembadconcept heeft de KNZB zich laten bijstaan door professionele en zeer ervaren partners op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, uitrusting en energiehuishouding van zwembaden.

Feiten en innovaties

Het zwembad is in haar basisvariant uitgerust met een 25 x 21 meter bad met een diepte van 2,60 meter of 3,00 meter en een beweegbare bodem in de lengte richting.

2521 biedt plaats aan scholen, doelgroepen, de recreatieve banenzwemmers, leszwemmen en natuurlijk aan verenigingen.

Het basisconcept heeft een footprint van 1.550 m2 en een projectie van 1.650 m2. Het basisconcept heeft een oppervlakte, inclusief techniek, van 2.675 m2 bvo.

2Temp® systeem: dit biedt de mogelijkheid om gelijktijdig twee temperaturen in hetzelfde zwembad te hanteren (een verschil van 4 graden).

Een 2521 concept is vele malen goedkoper dan een traditioneel ontwikkeld vergelijkbaar zwembad.

Een compact volume met volledige benutting van de bouwkavel, geoptimaliseerd m² gebruik, doordachte gebouwschil en dus lage energievraag.

Toegankelijk voor iedereen, sociaal veilig door middel van eenvoudige gebouwstructuur en maximaal overzicht/ doorzicht en hoge vandalisme bestendigheid.

Materialisatie met maximalisatie van prefabricage, om zo bouwfouten te voorkomen, verhoging bouwsnelheid en minimalisatie van milieubelasting (Cradle2Cradle).

30% lagere energiekosten dan een vergelijkbaar zwembad (in wateroppervlakte en functie) en daardoor sowieso een A++ label, 25% lagere co2-uitstoot.

Optioneel is het om een CO2 neutraal zwembad te realiseren.